Page scroll buttons na dół

do góry
na dół

  

 

  StKamockiMostNaSkawieKZatora 1900 31x41cm6890net300

 

 

Autor:    Stanisław KAMOCKI (1875-1944)
Tytuł:     Most na Skawie k. Zatora ok. 1900
Opis:     olej/płótno; 31x41cm, Katalog Stanisław Kamocki-/SK -142/
Cena:    20 000 zł

KUPUJ

 

 

Kontakt

Adres 
Wiadomość: 
    

Szukaj

Warszawski Dom Aukcyjny


Ul. Wilcza  69

00-679 Warszawa

tel.: 609 444 555; 22 540 09 06

e-mail: warszawskida@gmail.com

 Numer konta bankowego: ING Bank Śląski 41 1050 1634 1000 0092 3478 7811